Houses JAVNO POVABILO za ODDAJO ZAVEZUJOČE PONUDBE za stanovanjsko hišo, Brezovica, Velika Polana

Basic data

Code JAVNO POVABILO za ODDAJO ZAVEZUJOČE PONUDBE za stanovanjsko hišo, Brezovica, Velika Polana
Type Houses
Region Mura
Address Brezovica 9
Town Velika Polana
Year of construction 2002
Area 158,93 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb
Price Price negotiable


NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, ki jo, kot prodajalca, na podlagi generalnega pooblastila, zastopa družba PRO-REM d.o.o. - v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana, vabi zainteresirano javnost k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine: STANOVANJSKA HIŠA, BREZOVICA 9, 9225 VELIKA POLANA.  

Predmet povabila oziroma ponudbe je, do celote (1/1), prodajalcu lastna nepremičnina, ID znak: parcela 151 325, katastrska občina 151 BREZOVICA V PREKMURJU parcela 325 (ID 647690), ki po podatkih iz zemljiškega katastra predstavlja pozidano zemljišče v izmeri 2.622 m2 na katerem stoji stavba z enim delom št.: 329, ki ni vpisana v kataster stavb, kar vse skupaj predstavlja stanovanjsko hišo na naslovu Brezovica 9, 9225 Velika Polana.

Več informacij: 

Oglas za prodajo

Javno povabilo za oddajo zavezujoče ponudbe

* PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji,  si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Tomaž Ojo will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Tomaž Ojo

Asset manager +386 1 586 29 06 +386 51 693 233

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.