Apartments JAVNO POVABILO za ODDAJO ZAVEZUJOČE PONUDBE za stanovanjsko hišo, Dolnji Leskovec 6a, Brestanica

Basic data

Code JAVNO POVABILO za ODDAJO ZAVEZUJOČE PONUDBE za stanovanjsko hišo, Dolnji Leskovec 6a, Brestanica
Type Apartments
Region Central Sava
Address Doljnji Leskovec 6a
Town Brestanica
Year of construction 1975
Area 273,25 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb
Price Price negotiable


NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, ki jo, kot prodajalca, na podlagi generalnega pooblastila, zastopa družba PRO-REM d.o.o. - v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana, vabi zainteresirano javnost k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine: STANOVANJSKA HIŠA, DOLNJI LESKOVEC 6A, 8280 BRESTANICA 

Predmet povabila oziroma ponudbe je, do celote (1/1), prodajalcu lastna nepremičnina:

  • ID znak: parcela 1358 604,katastrska občina 1358 DOLNJI LESKOVEC parcela 604 (ID 2374619), ki po podatkih iz zemljiškega katastra zemljišče v izmeri 579 m2 na katerem stoji stavba z enim delom, ki ni vpisana v kataster stavb in
  • ID znak: parcela 1358 605, katastrska občina 1358 DOLNJI LESKOVEC parcela 605 (ID 2037517), ki po podatkih iz zemljiškega katastra predstavlja nepozidano zemljišče v izmeri 306 m2, kar vse skupaj predstavlja stanovanjsko hišo na naslovu Dolnji Leskovec 6A, 8280 Brestanica.

Nepremičnina ni prosta oseb stvari ter se prodaja v stanju kot je, brez opreme, po načelu »videno – kupljeno«. Predmet prenosa lastninske pravice bo, po plačilu celotne kupnine, zasedena nepremičnina brez opreme, ki bo bremen prosta, razen služnostne pravice vpisane pri parcelni št.:604 (služnostna pravica za izgradnjo gospodarske infrastrukture v korist Občine Krško).

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 24. ure.  

Vse podrobnosti javnega povabila in pogoji za udeležbo, so objavljeni:

Javno povabilo k oddaji ponudbe

* PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji,  si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Tomaž Ojo will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Tomaž Ojo

Asset manager +386 1 586 29 06 +386 51 693 233

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property