Office Javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb Ljubljanska 11 Bled

Basic data

Code Javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb Ljubljanska 11 Bled
Type Office
Region Upper Carniola
Address Ljubljanska cesta 11, 4260 Bled
Town Bled
Year of construction 1999
Area 136,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb


Družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: S-REAM ali pooblaščenec prodajalec), v imenu in za račun NLB d.d. (v nadaljevanju: prodajalec), vabi zainteresirano javnost k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine »POSLOVNI PROSTORI NA LJUBLJANSKI CESTI 11, BLED«,  kot sledi:

  • ID znak: del stavbe 2191-231-5 katastrska občina 2191 ŽELEČE stavba 231 del stavbe 5 (ID 5521758),

kar v naravi predstavlja poslovne prostore velikosti 136 m2 v pritličju poslovnega objekta na naslovu Ljubljanska cesta 11, Bled.

Rok za oddajo popolne ponudbe, v zaprti kuverti, priporočeno s povratnico je najkasneje do 27.11.2020 do 24. ure.

Več informacij: Javno povabilo z razpisnimi pogoji

Priloge k javnemu povabilu:

Dodatna dokumentacija:

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Tomaž Ojo will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Tomaž Ojo

Asset manager +386 1 586 29 06 +386 51 693 233

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property