Office Javno povabilo z zbiranjem zavezujočih ponudb Cesta Notranjskega odreda 24, Stari trg pri Ložu

Basic data

Code Javno povabilo z zbiranjem zavezujočih ponudb Cesta Notranjskega odreda 24, Stari trg pri Ložu
Type Office
Region Littoral–Inner Carniola
Address Cesta Notranjskega odreda 24, Stari trg pri Ložu
Town Stari trg pri Ložu
Year of construction 1995
Area 99,20 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb


NLB d.d, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo na podlagi generalnega pooblastila zastopa družba S-REAM d.o.o. Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec prodajalca), v svojem imenu in za svoj račun, vabi zainteresirano javnost, k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnin

  • ID znak: parcela 1637 *41/7 katastrska občina 1637 STARI TRG PRI LOŽU parcela *41/7 (ID 893226) do 1/1, ki po podatkih iz javne evidence predstavlja zemljišče pod stavbo v izmeri *41 m2, na katerem stoji stavba evidentirana v katastru stavb pod št. 36 katastrska občina 1637,
  • ID znak: parcela 1637 *41/8 katastrska občina 1637 STARI TRG PRI LOŽU parcela *41/8 (ID 3076459) do 1/1, ki po podatkih iz javne evidence predstavlja zemljišče pod stavbo v izmeri *78 m2, na katerem stoji stavba evidentirana v katastru stavb pod št. 36 katastrska občina 1637 in
  • ID znak: parcela 1637 1485 katastrska občina 1637 STARI TRG PRI LOŽU parcela 1485 (ID 4651132) do 154/200, ki po podatkih iz javne evidence predstavlja pozidano zemljišče z namensko rabo: osrednja območja centralnih dejavnosti v izmeri 487 m2.

Vse skupaj v naravi prestavlja poslovne prostore, po podatkih iz javne evidence številka stavbe 36, del stavbe 1 v katastrski občini 1637 Stari trg pri Ložu, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 24, Stari trg pri Ložu s funkcionalnim zemljiščem.

Več informacij: 

Javno povabilo s pogoji za udeležbo

Priloge k javnemu povabilu:

 

Dodatne informacije:

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.

 


Do you need more information?

Tomaž Ojo will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Tomaž Ojo

Asset manager +386 1 586 29 06 +386 51 693 233

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property