New

Retail Obala 114, Portorož: Javno povabilo k oddaji zavezujočih ponudb New

Basic data

Code Obala 114, Portorož: Javno povabilo k oddaji zavezujočih ponudb
Type Retail
Region Coastal–Karst
Address Obala 114, Lucija
Town Portorož
Year of construction 1980
Area 110,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb


Družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: S-REAM ali pooblaščenec prodajalec), ki deluje skladno z generalnim pooblastilom, ki je PRILOGA št. 1 tega povabila, v imenu in za račun PRO-REM d.o.o.- v likvidaciji (v nadaljevanju: prodajalec), vabi zainteresirano javnost k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup NEPREMIČNINE, ki je v celoti (1/1) last prodajalca in sicer: ID znak: del stavbe 2631-3875-44, katastrska občina 2631 PORTOROŽ, stavba 3875 del stavbe 44 (ID 5725544), ki po podatkih iz evidence GURS predstavlja trgovski del stavbe v pritličju, v izmeri 110,00 m2, zgrajene leta 1980, na naslovu Obala 114, 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE.

Lokacija predmetne nepremičnine je vidna in frekventna ter primerna za opravljanje različnih poslovnih in storitvenih dejavnosti. Prostor v velikosti 110 m2, je prazen in neopremljen ter lepo vzdrževan. Nahaja se v pritličju poslovnega objekta TPC Lucija. Obsega: predprostor, dva prostora za stranke, prostor za zaposlene ter dve pisarni, čajno kuhinjo in sanitarije. Pri vhodu je v posebej predeljenem prostoru velikem 8,00 m2 nameščen bankomat za katerega je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas. V najemno razmerje, bo z nakupom, bodoči kupec vstopil kot univerzalni pravni naslednik. Nepremičnina je oseb prosta in se prodaja v stanju kot je, po načelu »videno-kupljeno«. Predmet prenosa lastninske pravice je hipotekarnih bremen prost predmet prodaje.

Več informacij:

Javno povabilo s pogoji za udeležbo

Priloge k javnemu povabilu: 

Zavezujoča ponudba mora biti oddana priporočeno po pošti s povratnico najkasneje do 21.06.2021 do vključno 24. ure.

 Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.

* S-REM d.o.o.,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.