Auction

Houses Novejša stanovanjska hiša Ljutomer Auction

Basic data

Code 4552
Type Houses
Region Mura
Address Radomerščak 3A, Ljutomer
Town Ljutomer
Year of construction 2011
Area 3.580,00 m2
Purpose of the property Auction
Sales method Collateral real estate
Sales process Auction - in enforcement proceeding
Price 106.365,00 €


Presentation of the Real Estate

V izvršilnem postopku je naprodaj novejša stanovanjska hiša (2011) s kmetijskim zemljiščem. Predmet prodaje so nepremičnine v lasti dolžnika do celote:

  • parc. št. 272/4 (kmetijsko in gradbeno zemljišče),
  • parc. št. 272/5 (kmetijsko in gradbeno zemljišče),
  • parc. št. 638/13 (ohišnica), vse k.o. 264 Radomerje.

Natančen opis nepremičnin, ki so predmet prodaje, so razvidne iz cenitvenega poročila sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine, ki je objavljeno na naslovu https://sodnedrazbe.si hkrati z odredbo o prodaji, oziroma podatke o vrsti rabe, površini in druge podatke o nepremičninah je možno pridobiti tudi z vpogledom v zemljiški kataster in kataster stavb, ki sta izvorni evidenci za te podatke in sicer z brezplačno poizvedbo na internetni strani Geodetske uprave RS na naslovu http://prostor3.gov.si/javni.

Prodaja se bo opravila na drugi javni dražbi na spletnem naslovu https://sodnedrazbe.si.


Information on the auction/offer

Auction starting price 106.365,00 €
Date of auction 31. 3. 2023
Date for submitting offers/payment of security deposit 28. 3. 2023
Serial number of the auction/collection of offers 2
Starting price at the previous auction 150.438,00 €
Additional documents

Do you need more information?

Barbara Jeraša will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Barbara Jeraša

Višja svetovalka za podjetja ++386 (0)31 798 459 ++386 (0)31 798 459

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.