Office Javno povabilo za zbiranje NE-zavezujočih ponudb-Šmartinska 130, Ljubljana

Basic data

Code JP-Poslovni prostori Šmartinska 130, Ljubljana
Type Office
Region Central Slovenia
Address Šmartinska cesta 130
Town Ljubljana
Year of construction 1980
Area 521,01 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Price Price negotiable


JAVNO POVABILO Z ZBIRANJEM NE - ZAVEZUJOČIH PONUDB - POSLOVNI PROSTORI ŠMARTINSKA 130, LJUBLJANA do 7.2.2023

 PREDMET PRODAJE:

  • ID znak: del stavbe 1730-36-12 katastrska občina 1730 MOSTE stavba 36 del stavbe 12

(ID 6982050), ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 270,2m2,

last 1/1 PRO-REM d.o.o.-v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana,

  • ID znak: del stavbe 1730-36-22 katastrska občina 1730 MOSTE stavba 36 del stavbe 22

(ID 6982060), ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 187,2m2,

last 1/1 PRO-REM d.o.o.-v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana,

  • ID znak: del stavbe 1730-36-30 katastrska občina 1730 MOSTE stavba 36 del stavbe 30

(ID 6982068), ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 14,8m2,

last 1/1 PRO-REM d.o.o.-v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana,

  • ID znak: del stavbe 1730-36-94 katastrska občina 1730 MOSTE stavba 36 del stavbe 94

(ID 6982132), ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 9,8m2,

last 1/1 PRO-REM d.o.o.-v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana,

  • ID znak: del stavbe 1730-36-96 katastrska občina 1730 MOSTE stavba 36 del stavbe 96

(ID 6982134), ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 39m2,

last 1/1 PRO-REM d.o.o.-v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana.

 Vsi navedeni ID znaki v naravi skupaj predstavljajo posamezne poslovne prostore, v različnih etažah poslovne stavbe, ki so namenjeni za pisarne ali manjša enostavna skladišča v skupni površini 521,01m2 in se prodajajo kot zaključena celota vsi skupaj, na naslovu Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana.

Nepremičnine niso oseb in stvari proste, temveč so delno zasedene z najemniki. Kupec bo, kot univerzalni pravni naslednik prodajalca, vstopil v sklenjene najemne pogodbe in druge pogodbe sklenjene v zvezi z nepremičninami.

 Predmet prenosa lastninske pravice bodo hipotekarnih bremen proste nepremičnine, ki se prodajajo po načelu »videno kupljeno«

 Predmet prodaje so posamezni etažni deli nepremičnin, ki v naravi predstavljajo poslovne prostore v poslovnem objektu na naslovu Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana. Poslovni prostori se nahajajo  v prvi kleti, pritličju, 1. nadstropju ter 12. in 13. nadstropju. Nepremičnina je locirana ob Šmartinski cesti v Ljubljani. V okolici oziroma južno in vzhodno se razprostira kompleks BTC ter Kolosej, severno poslovno – stanovanjski, večstanovanjski in individualni stanovanjski objekti. Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1980 in je etažnosti K+P+14.  Poslovni prostori so v nadstropjih (od 1. do 14.). Dostopni so z osebnimi dvigali in po stopnišču. Vsako etažo sestavljajo centralni hodnik ob dvigalih, sanitarije in sklopi pisarniških prostorov na vsaki strani hodnika.

Poslovni prostori v prvi kleti (št. 12; ID znak: 1730-36-12) predstavljajo v osnovi pisarniške prostore.

Poslovni prostori v pritličju (št. 22; ID znak: 1730-36-22) predstavljajo pisarniške prostore v samostojnem traktu in so locirani na vsaki strani osrednjega veznega hodnika. Posamezni prostori so med seboj prehodno povezani.

Poslovna prostora v dvanajstem in trinajstem nadstropju (št. 94, 96; ID znak: 1730-36-94, 1730-36-96). Dostop do vhoda v poslovni prostor oziroma do prostora s stopniščem (št.94), v 12. nadstropju, je čez poslovne prostore v lasti tretje osebe, tako da direkten dostop ni urejen. Po kovinskem stopnišču se iz prostora št. 94 dostopa do prostora št. 96 v 13. nadstropju (podstreha), kjer je urejen arhiv.

*V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek, ki ga plača kupec.

ROK ZA ODDAJO PONUDB JE DO 7.2.2023 do 24. URE !

OPOMBA:

Ponudnik/kupec predmeta ponudbe je lahko le pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji IN, ki skladno z zakonom ZDDV-1

  • kupuje nepremičnino kot davčni zavezanec,
  • ima veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV,
  • bo z nepremičnino opravljal dejavnost od katere ima pravico do odbitka vstopnega DDV.

ALI 

  • ki nima sedež v Republiki Sloveniji IN se bo morala pred izvedbo posla v Republiki Sloveniji registrirati za DDV.

*V neto prodajno ceno niso vključeni pripadajoči davki, ki jih plača kupec.

* Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec po lastni presoji prosto prodaja nepremičnino ali izvede postopek z javnim povabilom.

* S-REAM d.o.o., Ljubljana, si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.

 

JAVNO POVABILO:

Javno povabilo za zbiranje NE-zavezujočih ponudb-Šmartinska 130, Ljubljana

 PRILOGE:

Priloga 1- Generalno pooblastilo PRO-REM _S-REAM

Priloga 2 - Identifikacija stranke (pravna oseba)

Priloga 2a - Soglasje k uporabi in obdelavi mojih osebnih podatkov

Priloga 2b - Izjava za tuje politično izpostavljene stranke

Priloga 3- Obrazec za NEZAVEZUJOČO ponudbo Šmartinska 130

 

 

 

 

 


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property