Sold

Land Športni kompleks Vevče Sold

Basic data

Code Športni kompleks Vevče, Jakhljeva 20, Ljubljana
Type Land
Region Central Slovenia
Address Jakhljeva ulica 20
Town Ljubljana
Year of construction 1966
Area 36.036,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb
Price Sold


JAVNO POVABILO ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB DO 16.11.2020

PRODAMO »Zemljišča - nedokončani športni kompleks Vevče«, na naslovu Jakhljeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki se razprostira na več zemljiških parcelah v skupni površini 36.036 m2, na katerih so zgrajeni nedokončani športni objekti, ki so potrebni celovite obnove ali so primerni za razvoj novega projekta za športne dejavnosti.

Posamezne parcele kot zaključena celota;:

zemljiške parcele  v lasti  PRO-REM:

ID znak: parcela 1770 2344 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2344, (ID 3423878), površina parcele 562 m2;

ID znak: parcela 1770 2345 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2345 (ID 3927882), površina parcele 147 m2;

ID znak: parcela 1770 2346/2 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2346/2, (ID 232930), površina parcele 1.408 m2;

ID znak: parcela 1770 2346/3 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2346/3, (ID 4096283), površina parcele 2.242 m2;

ID znak: parcela 1770 2346/4 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2346/4, (ID 1074527), površina parcele 1.266 m2;

ID znak: parcela 1770 2346/5 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2346/5, (ID 402549), površina parcele 1.207 m2;

ID znak: parcela 1770 2346/6 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2346/6, (ID 6809239), površina parcele 71 m2;

ID znak: parcela 1770 2346/7 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2346/7, (ID 6809240), površina parcele 225 m2;

ID znak: parcela 1770 2346/8 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2346/8, (ID 6809241), površina parcele 274 m2;

ID znak: parcela 1770 2347/1 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2347/1, (ID 3423879), površina parcele 4.019 m2;

ID znak: parcela 1770 2347/3 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2347/3, (ID 5270166), površina parcele 212 m2;

ID znak: parcela 1770 2347/4 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2347/4, (ID 3759479), površina parcele 14.220 m2;

ID znak: parcela 1770 2348/1 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2348/1, (ID 3423880), površina parcele 2.276 m2;

ID znak: parcela 1770 2348/2 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2348/2, (ID 3929959), površina parcele 525 m2;

in parcele na katerih ima PRO-REM stavbno pravico:

 ID znak: parcela 1770 2124/2 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2124/2, (ID 486359), površina parcele 833 m2;

ID znak: parcela 1770 2125 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2125, (ID 3843558) površina parcele 3.440 m2;

ID znak: parcela 1770 2343 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2343, (ID 3752229), površina parcele 577 m2;

ID znak: parcela 1770 2351/5 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2351/5 (ID 485848), površina parcele 422 m2;

ID znak: parcela 1770 2351/8 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2351/8 (ID 5929421), površina parcele 1.926 m2;

ID znak: parcela 1770 2351/9 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2351/9 (ID 5916176), površina parcele 125 m2;

ID znak: parcela 1770 2352/3 katastrska občina 1770 KAŠELJ parcela 2352/3 (ID 5915416), površina parcele 59 m2.

_____________________________________________________

SKUPAJ: 36.036 m2

 

* PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji,  si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property